<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> 劍心粵劇團

最新消息

 

「台上台下」專訪劍心粵劇團

兒童及青少年粵劇培培訓課程
下載報名表格
     
成人粵劇培訓班招生

梁森兒老師在文匯報的訪問

2020/2021粵劇實踐計劃

視像介紹, 報名表格

     
     
 

 

 
     
  下載課程申請表格